SIA "Talsu tipogrāfija“
Jaunā iela 17, Talsi, LV-3201
Reģ. Nr. 40003309555
PVN reģ. Nr. LV40003309555
Norēķinu konts:
A/S SEB banka
kods UNLALV2X
LV24UNLA0028700467170

 .