brošēti darbi

Talsu Tipogrāfija piedāvā dažāda veida reklāmdrukas darbus – grāmatas, žurnālus, brošūras, kalendāri u.c.

Grāmatas piedāvājam gan mīkstā, gan cietā sējuma izveidē, kā arī dažādus nestandarta risinājumus pēc klienta izvēles.

Darbiem piedāvājam dažādas apstrādes iespējas:
– skavošana;
– šūšana;
– spiralēšana;
– līmēšana;
– locīšana;
– komplektēšana;
– stūrīšu apaļošana;
– folijošana;
– u.c.

Talsu Tipogrāfija piedāvā dažāda veida reklāmdrukas darbus – grāmatas, žurnālus, brošūras, kalendāri u.c.

Grāmatas piedāvājam gan mīkstā, gan cietā sējuma izveidē, kā arī dažādus nestandarta risinājumus pēc klienta izvēles.

Darbiem piedāvājam dažādas apstrādes iespējas:
– skavošana;
– šūšana;
– spiralēšana;
– līmēšana;
– locīšana;
– komplektēšana;
– stūrīšu apaļošana;
– folijošana;
– u.c.